Jogi nyilatkozat

Magáncélú másolás

"A magáncélú másolást a hatályos szerzői jogi törvény szabad felhasználásnak minősíti. A szabad felhasználás azt jelenti, hogy a felhasználáshoz nem kell a jogtulajdonos hozzájárulását kérni, amennyiben a felhasználás az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:
  • nem sérelmes a mű, előadás, hangfelvétel rendes felhasználására, és
  • indokolatlanul nem károsítja a szerző, előadóművész, illetve a hangfelvétel (illetve klip esetében a klip előállítója) kiadó jogos érdekeit, továbbá
  • megfelel a tisztesség követelményeinek." (Szjt. 33.§ (2) bekezdés)."
A Szerzői Jogi Törvény fő szabálya az, hogy a hangfelvétel másolásához a szerző, az előadóművész és a kiadó engedélye szükséges. A többszörözés (másolás) engedélyezésének joga (copyright) a szerzői jog legrégebbi és legfontosabb intézménye, mely alól a Szerzői Jogi Törvény csak nagyon szűk körben enged kivételt. A hangfelvételről készített másolat csak abban az esetben minősül magáncélú másolatnak, ha egyrészt megfelel a szabad felhasználás fent felsorolt hármas feltételrendszerének és ezen túlmenően:
  • a magáncélú másolásból közvetve sem származik anyagi haszon, (ha pl. egy DJ másolt CD-t használ, az általa másolt hanghordozó felhasználása közvetetten növeli jövedelmét)
  • más számára még ingyen sem készíthető másolat számítógéppel vagy digitális hordozóra (írható CD)
MAGÁNCÉLÚnak csak az a házilag készült másolat minősül, amelyet saját tulajdonban álló műszaki berendezés segítségével saját, magán jellegű használat céljára készítettek.

Arról egyelőre folyik a jogi vita, hogy jogsértő forrás felhasználásval készíthető-e jogszerűen magáncélú másolat., azaz például az interneten elérhető, oda engedély nélkül nélkül feltett hangfelvételről készíthető-e legális másolat. A német Szerzői Jogi Törvény például úgy foglal állást, hogy csak jogtiszta forrás esetén számíthat a magáncélra készült másolat jogszerűnek."
Forrás: www.mahasz.hu

Bűncselekményt követek el, ha letöltök?

"A letöltés önmagában nem bűncselekmény, amennyiben a letöltés, azaz másolat készítés a számítógép memóriájába vagy egyéb adathordozóra (CD-R) magáncélú felhasználás céljára készül és meg is marad e keretek között."
Forrás: www.mahasz.hu

Legális vagy nem legális?

Ma még nem létezik olyan technika ami kiszűrje a keresési találatok közül az illegális tartalmat, ezért ezt a látogatóknak kell megtenni és az azokhoz fűződő jogokat maradéktalanul be kell tartaniuk

A LetoltesKutato.hu mint keresőszolgáltató felelőssége

A vonatkozó törvény itt olvasható.

A fenti törvény az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokban különbséget tesz a tartalom szolgáltató és a közvetítő szolgáltató között. Közvetítő szolgáltatónak az tekinthető, aki a mások által közzétett információk elérését biztosítja, változatlan formában. A LetoltesKutato.hu semmilyen kapcsolatban nem áll a találatok forrásoldalaival.

A LetoltesKutato.hu egy keresőszolgáltatás (közvetítő szolgáltató), az információkhoz anélkül férünk hozzá, hogy az mp3 fájlokat letöltenénk vagy tárolnánk. Bár az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozó törvény lehetőséget ad a keresőszolgáltatásoknak az ideiglenes, tárolásra a keresés hatékonysága érdekében.
A LetoltesKutato.hu tárhelyén semmilyen jogsértő tartalom nem található.   
Az Ektv. kimondja, hogy a közvetítő szolgáltató nem felel a más által rendelkezésre bocsátott, a közvetítő szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett, jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért, amennyiben eleget tesz a 8-11. §-okban meghatározott feltételeknek, és úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. (Ektv. 7. § (2)).

Kapcsolódó linkek